Pålsmåla
Pålsmåla

Tidplan för de ingående delarna enligt nedan (Nedan angivna tider är ungefärliga och kan komma att ändras).

Beredning/Projektering: Start maj 2021

Schaktstart: Juni 2021 klart juli 2021
Fibrering av stamnät: Start juli 2021 klart augusti 2021
Slutinstallationer: Start oktober 2021
Anmälning Anmälning 24 st 77%
Möjliga anslutningar: 31 st

ETAPP 3 Beställ senast 2020-06-30

Nu har du som bor i området och är permanentboende möjlighet att beställa fiber till din fastighet ! Etapp 3 beräknas starta maj 2020 och beräknas stå färdigt för hela området hösten 2021. Vi behöver få in ditt avtal innan 2020-06-30 för att garantera att du får fiber. Beställer du efter detta datum kommer du att få din anslutning tidigast under 2022. Du som ...