Hallabro Värmanshult
Hallabro Värmanshult

Tidplan för de ingående delarna enligt nedan (Nedan angivna tider är ungefärliga och kan komma att ändras).

Beredning/Projektering: Klart

Schaktstart: Maj 2021 klart juli 2021
Fibrering av stamnät: Start juni 2021 klart augusti 2021
Slutinstallationer: Start december 2021
Intresse Intresse 2 st 3%
Ansluten Ansluten 24 st 36%
Möjliga anslutningar: 66 st

ETAPP 3 Beställ senast 2020-06-30

Nu har du som bor i området och är permanentboende möjlighet att beställa fiber till din fastighet ! Etapp 3 beräknas starta maj 2020 och beräknas stå färdigt för hela området hösten 2021. Vi behöver få in ditt avtal innan 2020-06-30 för att garantera att du får fiber. Beställer du efter detta datum kommer du att få din anslutning tidigast under 2022. Du som har ...