Eringsboda Gäddegöl
Eringsboda Gäddegöl

Tidplan för de ingående delarna enligt nedan (Nedan angivna tider är ungefärliga och kan komma att ändras).

Beredning/Projektering: Klart

Schaktstart: Mars 2021 klart juni 2021
Fibrering av stamnät: Start maj 2021 klart juli 2021
Slutinstallationer: Start november 2021
Intresse Intresse 2 st 2%
Beställning Beställning 6 st 5%
Ansluten Ansluten 69 st 62%
Möjliga anslutningar: 111 st

ETAPP 3 Beställ senast 2020-06-30

Nu har du som bor i området och är permanentboende möjlighet att beställa fiber till din fastighet ! Etapp 3 beräknas starta maj 2020 och beräknas stå färdigt för hela området hösten 2021. Vi behöver få in ditt avtal innan 2020-06-30 för att garantera att du får fiber. Beställer du efter detta datum kommer du att få din anslutning tidigast under 2022. Du som har ...