Etapp 3 Fiberutbyggnad Landsbygd
ETAPP 3 Beställ senast 2020-06-30

Nu har du som bor i området och är permanentboende möjlighet att beställa fiber till din fastighet ! Etapp 3 beräknas starta maj 2020 och beräknas stå färdigt i juli 2021. Vi behöver få in ditt avtal innan 2020-06-30 för att garantera att du får fiber. Beställer du efter detta datum kommer du att få din anslutning tidigast under 2022. Du som har fridtidsboende ...
Beställning Beställning 345 st 59%
Möjliga anslutningar: 588 st
Karta
#inlineditbutton