Etapp 1 Fiberutbyggnad Landsbygd
Etapp_4
ETAPP 1 Beställ senast 2019-08-31

Nu har du som bor i området och är permanentboende möjlighet att beställa fiber till din fastighet ! Etapp 1 beräknas starta juli 2019 och pågå t.o.m mars 2020. Vi behöver få in ditt avtal innan 2019-08-31 för att garantera att du får fiber. Beställer du efter detta datum kommer du att få din anslutning tidigast under 2021. Du som har fridtidsboende i området ...
gray Beställning 162 st 48%
Möjliga anslutningar: 341 st
Karta